1. KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU 2019/2020.GODINU

I. POLUGODIŠTE

 

RUJAN   LISTOPAD   STUDENI   PROSINAC
P   2 9 16 23/30   P   7 14 21    28   P 4 11 18 25     P   2 9 16 23/30
U   3 10 17 24   U 1 8 15 22 29   U 5 12 19 26     U   3 10 17 24/31
S 4 11 18 25   S 2 9 16 23 30   S 6 13 20 27     S 4 11 18 25
Č 5 12 19 26   Č 3 10 17 24 31   Č 7 14 21 28     Č 5 12 19 26
P 6 13 20 27   P 4 11 18 25   P 1 8 15 22 29     P 6 13 20 27
S 7 14 21 28   S 5 12 19 26   S 2 9 16 23 30     S 7 14 21 28
N 1 8 15 22 29   N 6 13 20 27   N 3 10 17 24       N 1 8 15 22 29

 

II. POLUGODIŠTE

 

SIJEČANJ

 

VELJAČA

 

OŽUJAK

P   6 13 20 27   P   3 10 17 24   P   2 9 16 23 30
U   7 14 21 28   U 4 11 18 25   U 3 10 17 24 31
S   1 8 15 22 29   S 5 12 19 26   S 4 11 18 25  
Č   2 9 16 23 30   Č 6 13 20 27   Č 5 12 19 26  
P   3 10 17 24 31   P 7 14 21 28   P 6 13 20 27  
S 4 11 18 25     S 1 8 15 22 29   S 7 14 21 28  
N 5 12 19 26     N 2 9 16 23     N 1 8 15 22 29  

 

.

 

TRAVANJ  

SVIBANJ

    LIPANJ
P   6 13 20 27   P   4 11 18 25   P 1 8 15 22 29
U   7 14 21 28   U   5 12 19 26   U 2 9 16 23 30
S 1 8 15 22 29   S   6 13 20 27     S 3 10 17 24
Č 2 9 16 23 30   Č   7 14 21 28     Č 4 11 18 25
P 3 10 17 24   P 1 8 15 22 29     P 5 12 19 26  
S 4 11 18 25   S 2 9 16 23 30     S 6 13 20 27  
N 5 12 19 26     N 3 10 17 24 31     N 7 14 21 28  

 

 • Nastavna godina počinje 2. rujna 2019. godine, a završava 8. lipnja 2020. godine.
 • Za učenike završnih razreda nastavna godina završava 18. svibnja 2020. godine
 • obrazovno razdoblje počinje 2. rujna 2019., a završava 20. prosinca 2019.godine
 • obrazovno razdoblje počinje 13. siječnja 2020., a završava 8. lipnja 2020. godine.
 • Zimski odmor učenika počinje 23. prosinca 2019. godine, a završava 10. siječnja 2020. godine.
 • Proljetni odmor učenika počinje 9. travnja 2020.godine, a završava   travnja 2020. godine.
 • Ljetni odmor počinje 9. lipnja 2020. godine.

Državni praznici i blagdani

 

 • 9.2019. DAN OPĆINE
 • i 2 11.2019. DAN SVIH SVETIH DUŠNI DAN
 • 11.2019. DAN DRŽAVNOSTI BIH
 • 12.2019. BOŽIĆ
 • 1.2020. NOVA GODINA
 • 1.2020. SVETA TRI KRALJA
 • 3.2020. DAN NEOVISNOSTI BIH
 • 4.2020. USKRS
 • 4.2020. USKRŠNJI PONEDJELJAK
 • i 2.5.2020. PRAZNIK RADA
 • 6.2020. TIJELOVO
 • 8.2020. VELIKA GOSPA

Izrada i održavanje: Tehnopuls