KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU 2011/2012 GODINU

 

 I. POLUGODIŠTE

RUJAN

 

LISTOPAD

 

STUDENI

 

PROSINAC

P 5 12 19 26 P 3 10 17 24/31 P 7 14 21 28 P 5 12 19 26
U 6 13 20 27 U 4 11 18 25 U 1 8 15 22 29 U 6 13 20 27
S 7 14 21 28 S 5 12 29 26 S 2 9 16 23 30 S 7 14 21 28
Č 1 8 15 22 29 Č 6 13 20 27 Č 3 10 17 24 Č 1 8 15 22 29
P 2 9 16 23 30 P 7 14 21 28 P 4 11 18 25 P 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24 S 1 8 15 22 29 S 5 12 19 26 S 3 10 17 24 31
N 4 11 18 25 N 2 9 16 23 30 N 6 13 20 27 N 4 11 18 25

 

II. POLUGODIŠTE

 

SIJEČANJ

VELJAČA

OŽUJAK

P 2 9 16 23 30 P 6 13 20 27 P 5 12 19 26
U 3 10 17 24 31 U 7 14 21 28 U 6 13 20 27
S 4 11 18 25 S 1 8 15 22 29 S 7 14 21 28
Č 5 12 29 26 Č 2 9 16 23 Č 1 8 15 22 29
P 6 13 20 27 P 3 10 17 24 P 2 9 16 23 30
S 7 14 21 28 S 4 11 18 25 S 3 10 17 24 31
N 1 8 15 22 29 N 5 12 19 26 N 4 11 18 25

TRAVANJ

SVIBANJ

LIPANJ

P 2 9 16 23/30 P 7 14 21 28 P 4 11 18 25
U 3 10 17 24 U 1 8 15 22 29 U 5 12 19 26
S 4 11 18 25 S 2 9 16 23 30 S 6 13 20 27
Č 5 12 19 26 Č 3 10 17 24 31 Č 7 14 21 28
P 6 13 20 27 P 4 11 18 25 P 1 8 15 22 29
S 7 14 21 28 S 5 12 19 26 S 2 9 16 23 30
N 1 8 15 22 29 N 6 13 20 27 N 3 10 17 24

 

 • – Nastavna godina počinje 12. rujna 2011. godine, a završava 15. lipnja 2012. godine.
 • – Za učenike završnih razreda nastavna godina završava 25. svibnja 2012. godine
 • – I. obrazovno razdoblje počinje 12. rujna 2011., a završava 23. prosinca 2012.godine
 • – II. obrazovno razdoblje počinje 16. siječnja 2012., a završava 15. lipnja 2012. godine.
 • – Zimski odmor učenika počinje 26.  prosinca 2011. godine, a završava 13. siječnja 2012. godine.
 • – Proljetni odmor učenika počinje 5. travnja, a završava 9. travnja 2011. godine
 • – Ljetni odmor počinje 16 lipnja 2011.godine

 

Državni praznici i blagdani

 • – 8.9.2011. Dan općine
 • – 1.11.2011. Dan svih svetih
 • – 25.11.2011. Dan državnosti BIH
 • – 25.12.2011. Božić
 • – 1.1.2012. Nova godina
 • – 6.1.2012. Sveta tri kralja
 • – 8.4.2012. Uskrs
 • – 9.4.2012. Uskršnji ponedjeljak
 • – 1.5.2012. Praznik rada
 • – 7.6.2012. Tijelovo
 • – 15.8.2012. Velika Gospa

Izrada i održavanje: Tehnopuls