Meteorološki grafikoni za travanj 2017. godine

Grafički prikaz mjesečnog hoda temperature zraka u °C 

 

SREDNJA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA:         9,1 °C
PROSJEČNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA (1931.-1960.): 9,1 °C
MINIMALNA DNEVNA TEMPERATURA ZRAKA:         -1,5 °C
MAKSIMALNA DNEVNA TEMPERATURA ZRAKA:        24,5 °C

 

Grafički prikaz mjesečnog hoda temperature zraka u 8 h, 14 h i 21 h u °C

 

 

Grafički prikaz mjesečnog hoda relativne vlage zraka u %

 

SREDNJA MJESEČNA RELATIVNA VLAGA ZRAKA:         62,7 %
PROSJEČNA MJESEČNA RELATIVNA VLAGA ZRAKA (1931.-1960.): 62,0 %
MINIMALNA DNEVNA RELATIVNA VLAGA ZRAKA:         10,0 %
MAKSIMALNA DNEVNA RELATIVNA VLAGA ZRAKA:        90,0 %

 

Grafički prikaz mjesečnog hoda relativne vlage zraka u 8 h, 14 h i 21 h u %

 

Grafički prikaz mjesečnog hoda brzine vjetra u m/s

 

 

MAKSIMALNA DNEVNA BRZINA VJETRA:  3,6 m/s
MINIMALNA DNEVNA BRZINA VJETRA:   0,0 m/s
SREDNJA MJESEČNA BRZINA VJETRA:   0,8 m/s

 

Grafički prikaz mjesečnog  hoda brzine vjetra u 8 h, 14 h i 21 h u m/s

 

 

Grafički prikaz mjesečne strukture tlaka zraka

 

BROJ DANA S VISOKIM TLAKOM ZRAKA:    26
BROJ DANA S NISKIM TLAKOM ZRAKA:     1
BROJ DANA S PROMJENJIVIM TLAKOM ZRAKA:  3

 

 

Grafički prikaz mjesečnog hoda količine padalina u mm

 

APSOLUTNA MAKSIMALNA DNEVNA KOLIČINA PADALINA:       29,0 mm 
APSOLUTNA MINIMALNA DNEVNA KOLIČINA PADALINA:        0,0 mm
UKUPNA MJESEČNA KOLIČINA PADALINA:            77,6 mm
PROSJEČNA UKUPNA MJESEČNA KOLIČINA PADALINA (1931.-1960.): 71,0 mm

 

Grafički prikaz mjesečnog hoda visine snijega u cm

 

 

 

Grafički prikaz mjesečnog hoda količine padalina u mm i mjesečnog hoda temperature zraka u °C

Grafički prikaz mjesečne ruže vjetrova u %

 

Grafički prikaz mjesečnog hoda maksimalne i minimalne temperature zraka u °C

APSOLUTNA MAKSIMALNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA U °C - 
Tz max = 24,8 °C (01.04.2017.)
APSOLUTNA MINIMALNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA U °C - 
Tz min = -5,9 °C (22.04.2017.)

 

Grafički prikaz mjesečnog hoda maksimalne i minimalne relativne vlage zraka u %

APSOLUTNA MAKSIMALNA MJESEČNA RELATIVNA VLAGA ZRAKA U % -
Rv max = 96 % (15.04.2017.)
APSOLUTNA MINIMALNA MJESEČNA RELATIVNA VLAGA ZRAKA U % -
Rv min = 2 % (02.,10.04.2017.)

 

Grafički prikaz mjesečnog hoda maksimalne dnevne brzine vjetra u m/s

APSOLUTNA MAKSIMALNA MJESEČNA BRZINA (I SMJER) VJETRA U m/s - 
V max = 7,9 m/s ; (Z) (21.04.2017.)

 

Grafički prikaz mjesečnog hoda maksimalnog i minimalnog tlaka zraka u hPa

APSOLUTNI MAKSIMALNI MJESEČNI TLAK ZRAKA U hPa - 
Pz max = 1027 hPa (09.04.2017.)
APSOLUTNI MINIMALNI MJESEČNI TLAK ZRAKA U hPa - 
Pz min = 1009 hPa (28.04.2017.)

 

Grafički prikaz mjesečnog hoda maksimalne i minimalne točke rosišta u °C

APSOLUTNA MAKSIMALNA MJESEČNA TOČKA ROSIŠTA U °C - 
Tr max = 10,0 °C (14.,15.04.2017.)
APSOLUTNA MINIMALNA MJESEČNA TOČKA ROSIŠTA U °C - 
Tr min = -29,0 °C (02.,10.04.2017.)

 

BROJ VEDRIH DANA:               2,0
PROSJEČAN BROJ VEDRIH DANA (1946. - 1965.):  4,2
BROJ OBLAČNIH DANA:             7,0
PROSJEČAN BROJ OBLAČNIH DANA (1946. - 1965.): 9,2
BROJ PROMJENJIVIH DANA:            21,0

 

Podatke bilježili, objavljivali, sustavno obrađivali i grafički prikazali;

Sara Marić
Ana Džolan
Ivana Sičaja
Krunoslav Budimir
Ante Ćavar
Petar Zadrić
Mirko Zečević
Petar Begić
Tea Bošnjak
Martina Burić
Iva Burić
Dario Paponja
Domagoj Faletar
Šimun Jelić

uz podršku profesora Mire Pavličevića i Bojana Marića

ŠKOLSKA METEOROLOŠKA POSTAJA PROZOR: (731 m n. v. ; ϕ =43°49’ 20″ s. g. š.  i  λ=17°36’ 58″  i. g. d.)
EKOLOŠKA SEKCIJA
METEOROLOŠKA GRUPA “METEORAMA”

Članak je dozvoljeno prenositi samo uz dozvolu autora i uz potpisivanje portala www.srednjaskola-prozor.org

 

Podijeli ovaj članak!

Izrada i održavanje: Tehnopuls