Izvori slankaste i mineralne sumporovite vode u Rami i bližoj okolici

Na mjestima gdje su (gipsne i solne) dijapirske bore i dome u Općini Prozor-Rama (i bližoj okolici), nalazimo i pojave ili ležišta evaporita (nemetala) gipsa (i „gipsna kaša“), anhidrita i soli (halita), ako su ostali uvjeti ispunjeni, često otopljenih u vodi (djelovanjem vode ili kiselina) i koji ponekad izlaze s vodom, u obliku izvora, na površinu zemlje. Evaporitni minerali i sedimenti su nastali kemijskim izlučivanjem iz prirodno visokokoncentriranih otopina – salina ili brina (ali i u subakvarskim jezerskim i marinskim uvjetima – u plitkoj morskoj vodi na plimnoj zoni) snažna isparavanja ili evaporizacije u područjima s aridnom, tj. suhom i toplom klimom. To se događalo tijekom periode gornjeg perma i permotrijasa (mlađi gornji perm i stariji donji trijas) prije oko 260 – 245 milijuna godina. Tako u okolici naselja Lug, Zagradačke rijeke i naselja Ljubunci su pojave gipsa (i „gipsna kaša“) i anhidrita na površini zemlje, a u naselju Ljubunci i slankasti izvor vode koji iz unutrašnjosti zemlje izlazi na površinu. Izmjerena pH vrijednost donjeg Ljubunačkog izvora iznosi 7,36, a gornjeg (lijevog) 7,43 što govori o bazičnosti, između ostalog, i prisutnosti natrijevog klorida u vodi, a koji se neznatno i okusom osjeti. U naselju Sovići su ležišta ranodijagenetskog dolomita, prije svega važnih sulfata anhidrita i gipsa, a na i oko uzvišenja Tovarnice ležišta anhidrita i gipsa te pojave i barita. U okolici naselja Doljani i naselja Slatina (smješteno u blizini administrativne granice Općina Jablanica i Prozor-Rama) su pojave hidrotermalnih minerala bakra, olova i žive (u obliku sulfida). U izvorskoj vodi, u naselju Slatina, otopljen je sumporovodik (nastao djelovanjem anareobnih bakterija na gips onečišćen organskom tvari (i)ili hidrolize sulfidnih minerala) i koji je prisutan u obliku hidrosulfatne kiseline koja polagano reagira s otopljenim kisikom, na početku je bezbojni, u bijeli (snježni) talog ili bijelu prevlaku sumpora, a oksidoredukcionim procesima oslobađa se i otrovni sumporovodik koji ima miris trulih jaja. Također u laboratoriju Srednje škole u Prozoru izmjerena je, pH-metrom, pH vrijednost vode (s talogom) sumporovdičnog izvora i ona iznosi 7,00 što kazuje o izdvajanju neutralnog bijelog do sivkastog taloga kalcijevog karbonata (i na stranama korita, u tragovima, žućkastog sumpora) koji se i taloži na algama, mahovinama, lišću i granama u koritu potoka u obliku bijelih prevlaka.

Prof. Miro Pavličević

 

Podijeli ovaj članak!

Izrada i održavanje: Tehnopuls