Meteorološki grafikoni za rujan 2019. godine

Grafički prikaz mjesečnog hoda temperature zraka u °C    SREDNJA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA: 16,0 °C PROSJEČNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA (1931.-1960.): 15,2 °C MINIMALNA DNEVNA TEMPERATURA ZRAKA: 6,8 °C MAKSIMALNA DNEVNA TEMPERATURA ZRAKA: 27,1 °C   Grafički prikaz mjesečnog hoda temperature zraka u 8 h, 14 h i 21 h u °C       Grafički prikaz mjesečnog […]

Meteorološki grafikoni za kolovoz 2019. godine

Grafički prikaz mjesečnog hoda temperature zraka u °C      SREDNJA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA: 22,3 °C PROSJEČNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA (1931.-1960.): 19,3 °C MINIMALNA DNEVNA TEMPERATURA ZRAKA: 13,0 °C MAKSIMALNA DNEVNA TEMPERATURA ZRAKA: 36,0 °C   Grafički prikaz mjesečnog hoda temperature zraka u 8 h, 14 h i 21 h u °C       Grafički prikaz […]

Meteorološki grafikoni za travanj 2019. godine

Grafički prikaz mjesečnog hoda temperature zraka u °C  SREDNJA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA: 10,0 °C PROSJEČNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA (1931.-1960.): 9,1 °C MINIMALNA DNEVNA TEMPERATURA ZRAKA: 0,0 °C MAKSIMALNA DNEVNA TEMPERATURA ZRAKA: 24,5 °C   Grafički prikaz mjesečnog hoda temperature zraka u 8 h, 14 h i 21 h u °C     Grafički prikaz mjesečnog hoda relativne […]

Meteorološki grafikoni za ožujak 2019. godine

Grafički prikaz mjesečnog hoda temperature zraka u °C  SREDNJA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA: 8,0 °C PROSJEČNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA (1931.-1960.): 4,3 °C MINIMALNA DNEVNA TEMPERATURA ZRAKA: -0,5 °C MAKSIMALNA DNEVNA TEMPERATURA ZRAKA: 21,3 °C   Grafički prikaz mjesečnog hoda temperature zraka u 8 h, 14 h i 21 h u °C     Grafički prikaz mjesečnog hoda relativne […]

Meteorološki grafikoni za veljaču 2019. godine

Grafički prikaz mjesečnog hoda temperature zraka u °C  SREDNJA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA: 2,7 °C PROSJEČNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA (1931.-1960.): 0,4 °C MINIMALNA DNEVNA TEMPERATURA ZRAKA: -6,0 °C MAKSIMALNA DNEVNA TEMPERATURA ZRAKA: 15,2 °C   Grafički prikaz mjesečnog hoda temperature zraka u 8 h, 14 h i 21 h u °C     Grafički prikaz mjesečnog hoda relativne […]

Izrada i održavanje: Tehnopuls