Strojarstvo

Nastavni plan i program – Računalni tehničar u strojarstvu

NASTAVNI PREDMET 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
ZAJEDNIČKI DIO        
Hrvatski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Povijest 2 2
Etika/Vjeronauk 1 1 1 1
Zemljopis 2 1
Politika i gospodarstvo 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2 2 2
Kemija 3
Biologija 1
UKUPNO 22 17 13 13
STRUKOVNI SADRŽAJI        
Računalstvo 2 2
Nacrtna geometrija i tehničko crtanje 2 2
Crtanje pomoću računala-praktikum 2
Tehnička mehanika 2 2 2
Tehnički materijali 2 1
Tehnologija obrade i sastavljanja 2 2
Praktikum tehnologije obrade i sastavljanja 3
Elementi strojeva 3
Termodinamika 2
Hidraulika i pneumatika s praktikumom 2
Toplinski strojevi i uređaji 2
Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji 2
Elektrotehnika 3
Računalom podržane konstrukcije i praktikum 3 3
Računalom upravljani numerički strojevi i programiranje 3 2
Alati i naprave 2
Praktikum konstruiranja alata i naprava 2
Praktikum programiranja i numerički upravljanih alatnih strojeva 2
Mjerenja i kontrola 2
Automatska regulacija i praktikum 2
Vođenje proizvodnih procesa računalom 2
UKUPNO STRUKOVNIH SADRŽAJI 10 15 19 19
UKUPNO(ZAJEDNIČKI DIO + STRUKOVNI SADRŽAJI) 32 32 32 32
STRUKOVNA PRAKSA 80 80 40


Nastavni plan i program – Strojarstvo (C)

Zajednički dio: Bravar, Vodoinstalater, Automehaničar      
NASTAVNI PREDMET 1.r. 2.r. 3.r.
Hrvatski jezik 3 3 3
Strani jezik 2 2 2
Povijest 2
Politika i gospodarstvo 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
Etika ili Vjeronauk 1 1 1
Matematika 2 2 2
Računalstvo 2
Tehničko crtanje 2
Tehnička mehanika 2
Tehnički materijali 2
Tehnologija obrade i montaže 2
Praktična nastava obrade i montaže 14
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO 34 12 12


POSEBNI STRUČNI DIO – Bravar      
NASTAVNI PREDMET 1.r. 2.r. 3.r.
Elementi strojeva 2
Elektrotehnika 1
Metalne konstrukcije 2
Tehnologija bravarije 3 2
Praktična nastava bravarije 18 18
UKUPNO STRUČNI DIO 23 23
SVEUKUPNO 34 35 35
STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 182 182 35


POSEBNI STRUČNI DIO – Vodoinstalater      
NASTAVNI PREDMET 1.r. 2.r. 3.r.
Elementi strojeva 2
Elementi protoka 2
Tehnologija vodoinstalacija 2 3
Praktična nastava vodoinstalacija 18 18
UKUPNO STRUČNI DIO 22 23
SVEUKUPNO 34 34 35
STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 182 182 35


POSEBNI STRUČNI DIO – Automehaničar      
NASTAVNI PREDMET 1.r. 2.r. 3.r.
Elementi strojeva 2
Elektrotehnika 1
Hidraulika i Pneumatika 2
Motori s unutarnjim izgaranjem 2
Tehnologija automehanike   2 3
Praktična nastava automehanike   16 16
UKUPNO STRUČNI DIO 22 22
SVEUKUPNO 34 34 34
STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 182 182 35

Izrada i održavanje: Tehnopuls