Krojač

Nastavni plan i program – Krojač

Zajednički dio      
NASTAVNI PREDMET 1.r. 2.r. 3.r.
Hrvatski jezik 3 3 3
Strani jezik 2 2 2
Povijest 2 2
Politika i gospodarstvo 2
Etika/Vjeronauk 1 1 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
Stručni račun 2 2
Računalstvo 2
UKUPNO 14 12 10


POSEBNI STRUČNI DIO      
NASTAVNI PREDMET 1.r. 2.r. 3.r.
Tekstilni materijali 2
Tehnologija proizvodnje odjeće 2
Konstrukcija odjeće 3 3
Estetika 2 1
Praktična nastava 14 14 19
UKUPNO STRUČNI DIO 18 20 22
SVEUKUPNO 32 32 32
ZAVRŠNI STRUČNI RAD 35

Izrada i održavanje: Tehnopuls