Gimnazija

Nastavni plan i program – Opća gimnazija

Redni broj NASTAVNI PREDMET 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
1 Hrvatski jezik 4 4 4 4
2 I. strani jezik 3 3 3 3
3 II. strani jezik 2 2 2 2
4 Latinski jezik 2 2
5 Grčki jezik
6 Glazbena umjetnost 1 1 1 1
7 Likovna umjetnost 1 1 1 1
8 Psihologija 1 1
9 Logika 1
10 Filozofija 2
11 Sociologija 2
12 Povijest 2 2 2 3
13 Etika/Vjeronauk 1 1 1 1
14 Zemljopis 2 2 2 2
15 Matematika 4 4 3 3
16 Fizika 2 2 2 2
17 Kemija 2 2 2 2
18 Biologija 2 2 2 2
19 Informatika 2
20 Politika i gospodarstvo 1
21 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
22 Izborna nastava 2 2 2
UKUPNO   32 33 33 33

Izrada i održavanje: Tehnopuls