Frizer

Nastavni plan i program – Frizer

Zajednički dio      
NASTAVNI PREDMET 1.r. 2.r. 3.r.
Hrvatski jezik 3 3 3
Strani jezik 2 2 2
Povijest 2
Etika/Vjeronauk 1 1 1
Politika i gospodarstvo 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
Matematika 2 2
Računalstvo 2
Biologija 2
Dermatologija 1
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO 14 12 12


POSEBNI STRUČNI DIO      
NASTAVNI PREDMET 1.r. 2.r. 3.r.
Primijenjena kemija 2 1 2
Frizerstvo s estetikom i vlasuljastvom 2 2 2
Vježbe iz frizerstva 3 3 3
Praktična nastava 14 17 17
UKUPNO STRUČNI DIO 21 23 24
SVEUKUPNO 35 35 35
STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 182 182

Izrada i održavanje: Tehnopuls