Ekonomist – Prodavač

Nastavni plan i program – Ekonomist

Redni broj NASTAVNI PREDMET 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
1 Hrvatski jezik 3 3 3 3
2 Strani jezik s dopisivanjem 3 3 3 3
3 Povijest 2 2
4 Etika/vjeronauk 1 1 1 1
5 Geografija 2 2 2 2
6 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
7 Matematika 3 3 3 3
8 Kemija 2
9 Biologija 2
10 Energetika 1
11 Tehnologija s ekologijom 2
12 Gospodarstvo 2 2 2
13 Poduzetništo 2 2 2 2
14 Knjigovodstvo s bilanciranjem 3 4 4 4
15 Poslovne komunikacije 2
16 Dioničarsko gospodarstvo 3
17 Marketing 2
18 Novčarstvo 2
19 Informatika 2 2 2
20 Statistika 2
21 Gospodarsko pravo 3
22 Izborni predmet 2 2 2 2
UKUPNO   31 31 31 31
STRUČNA PRAKSA   84 84 84


Nastavni plan i program – Prodavač

Redni broj NASTAVNI PREDMET 1.r. 2.r. 3.r.
1 Hrvatski jezik 3 3 3
2 Strani jezik 2 2 2
3 Povijest 2
4 Geografija 2
5 Etika/vjeronauk 1 1 1
6 Politika i gospodarstvo 2
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
8 Matematika 2 2 2
9 Osnove informatike 2
10 Higijena 1
11 Trgovinsko poslovanje 3 3 3
12 Poznavanje robe 3 3 2
13 Promocijske aktivnosti 2
14 Psihologija prodaje 2
UKUPNO   19 20 21
PRAKTIČNA NASTAVA   14 14 14

Izrada i održavanje: Tehnopuls