Upisi u Srednju školu Prozor 28. i 29. lipnja 2017. godine

OPĆI UVJETI

(1) Pravo prijave na natječaj za upis u prvi (I.) razred srednje škole pod jednakim uvjetima imaju:

– kandidati koji su završili osnovnu školu, u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća;

– učenici s posebnim potrebama, temeljem odgovarajućeg rješenja i mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.

(2)  Prijam kandidata vrši se sukladno Planu upisa, a na temelju rang-liste (ljestvice poretka) koju u cijelosti objavljuje Povjerenstvo za upis.

(3) Povjerenstvo za upis imenuje Školski odbor.

(4)  U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u jednu školu, a unutar škole  kandidat se može prijaviti za upis u najviše 4 obrazovna programa. U prijavi na natječaj kandidat navodi redoslijedno listu prioriteta.

(5)  Iznimno od stavka 4., učenik se može prijaviti za upis u glazbeni program na osnovi preslika dokumenata ukoliko se istodobno prijavljuje za upis u neku drugu srednju školu.

(6)  Kandidat prilaže na natječaj za upis sljedeću dokumentaciju:

  1. prijavu na natječaj (obrazac dostupan u školi);
  2. izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list;
  3. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;
  4. uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u petom (V), šestom (VI.) i sedmom (VII.)  razredu za kandidate koji su završili osmogodišnje obrazovanje, odnosno šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.) razredu za kandidate koji su završili devetogodišnje obrazovanje;
  5. druge relevantne dokumente.

(7)  Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome obliku, obuhvaćaju  na jednak način muški i ženski rod.

ROKOVI:

Opis postupka Prvi upisni rok Drugi upisni rok Treći upisni rok
Prijava kandidata 28.6.-29.6.2017. 3.7.2017. 28.8.2017.
Objava rezultata na školskoj oglasnoj ploči 30.6.2017. 4.7.2017. 29.8.2017.
Upis kandidata 30.6.2017. 4.7.2017. 29.8.2017.

U prvi razred za školsku 2017./2018. godinu učenici mogu upisati u Srednjoj školi Prozor slijedeća zanimanja;

Četverogodišnji program (broj učenika: 70):

1. hotelijersko-turistički tehničar

2. opća gimnazija

Trogodišnji program:

1. vodoinstalater (1 odjel)

2. bravar (1 odjel)

3. krojač (1 odjel)

4. kuhar (1 odjel)

Podijeli ovaj članak!

Izrada i održavanje: Tehnopuls