Upisi u Srednju školu Prozor 24. lipnja 2019. godine

OPĆI UVJETI

(1) Pravo prijave na natječaj za upis u prvi (I.) razred srednje škole pod jednakim uvjetima imaju:

– kandidati koji su završili osnovnu školu, u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća;

– učenici s posebnim potrebama, temeljem odgovarajućeg rješenja i mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.

(2)  Prijam kandidata vrši se sukladno Planu upisa, a na temelju rang-liste (ljestvice poretka) koju u cijelosti objavljuje Povjerenstvo za upis.

(3) Povjerenstvo za upis imenuje Školski odbor.

(4)  U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u jednu školu, a unutar škole  kandidat se može prijaviti za upis u najviše 4 obrazovna programa. U prijavi na natječaj kandidat navodi redoslijedno listu prioriteta.

(5)  Ukoliko za neki obrazovni program u školi, nakon prvog upisnog roka, nije bilo dovoljno prijava, sukladno Pedagoškom standardu i normativu, kandidat se, sukladno listi prioriteta, i ostvarenom broju bodova, upisuje u obrazovni program za koji postoji mogućnost formiranja razrednog odjela.

(6)  Iznimno od stavka 4., učenik se može prijaviti za upis u glazbeni program na osnovi preslika dokumenata ukoliko se istodobno prijavljuje za upis u neku drugu srednju školu.

(7)  Kandidat prilaže na natječaj za upis sljedeću dokumentaciju:

  1. prijavu na natječaj (obrazac dostupan u školi);
  2. izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list;
  3. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;
  4. uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.) razredu;
  5. druge relevantne dokumente.

(8)  Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome obliku, obuhvaćaju  na jednak način muški i ženski rod.

ROKOVI:

Opis postupka Prvi upisni rok Drugi upisni rok Treći upisni rok
Prijava kandidata 24.6..2019. 27.6.2019. 26.8.2019.
Objava rezultata na školskoj oglasnoj ploči 25.6.2019. 28.6.2019. 27.8.2019.
Upis kandidata 25.6.2019. 28.6.2019. 27.8.2019.

 

 

Podijeli ovaj članak!

Izrada i održavanje: Tehnopuls