Politika i gospodarstvo: Ekonomski ciljevi i ekonomska politika

MIKROEKONOMSKI CILJEVI:

 1. ekonomska učinkovitost => proizvodnja što više dobara i usluga iz ograničenih resursa
 2. pravedna raspodjela => poštena raspodjela dohodaka i proizvoda među pojedincima u društvu; jednakost šansi (svaki pojedinac ima jednaku priliku proizvoditi i zaraživati)
 3. ekonomska sloboda => nema komandnog gospodarstva; pojedinci slobodno kupuju, prodaju, organiziraju, proizvode i troše; nečija akcija ne šteti drugome

 

MAKROEKONOMSKI CILJEVI:

 1. gospodarski rast => podizanje životnog standarda proširenjem prirodnih resursa (doba kolonijalizma), razvojem tehnologije koji omogućuje veću proizvodnost resursa; povećanjem kapitalnih resursa većom proizvodnjom kapitalnih dobara (=odustajanje od sadašnje potrošnje radi veće potrošnje u budućnosti)
 2. puna zaposlenost
 3. stabilnost cijena => izbjegavanje inflacije

 

Ekonomska politika: njome se svjesno usmjeravaju, odnosno reguliraju ekonomski tijekovi u nekom društvu radi ostvarenja ekonomskih ciljeva

 

Fiskalna ekonomska politika:

 • dio ekonomske politike koji se služi javnim rashodima (financirano porezima građana: policija, bolnice, školstvo, ceste…) i porezima pri ostvarenju makroekonomskih ciljeva
  1. ekspanzijska / antirecesijska fiskalna politika => povećanje ukupne proizvodnje i zaposlenosti smanjenjem poreza ili povećanjem javnih rashoda
  2. kontrakcijska / antiinflacijska fiskalna politika => suzbijanje inflacije ograničavanjem prekomjernog rasta ukupne potražnje, povećanjem poreza ili smanjenjem javnih rashoda

 

PRORAČUN (budžet) => novčani plan prihoda i rashoda države za određeno razdoblje

 

 

Proračunski deficit => stanje kada je trošenje države veće nego prihodi (koristi se u razdoblju recesije)

vs.

Proračunski suficit => stanje kada je trošenje manje od prihoda države (koristi se u razdoblju napretka)

 

Vrste oporezivanja:

 1. izravno => osobni porezi + porezi koje plaćaju poduzeća na ostvarenu dobit
 2. neizravno => porez na dodanu vrijednost + carinske pristojbe

 

Načini oporezivanja:

 1. paušalno => iznos poreza jednak je bez obzira na veličinu dohotka => regresivno jer kako dohodak raste, manji se postotak dohotka izdvaja za porez
 2. proporcionalno => uz jednak postotak na ostvareni dohodak
 3. progresivno => do određene visine dihitka primjenjuje se jedna porezna stopa koja se povećava rastom dohotka

 

Monetarna ekonomska politika:

 • kontrolira ponudu novca i utječe na gospodarska kretanja

 

SREDIŠNJA BANKA koja nadzire ponude novca i kredita u zemlji => u razdoblju opadanja gospodarske aktivnosti i zaposlenosti treba povećati ponudu novca (ekspanzijska monetarna politika), a u razdoblju kada rast ukupne potrošnje vodi rastu cijena, odnosno inflaciji, treba smanjiti ponudu novca i kredita (kontrakcijska monetarna politika)

 

Kamata je naknada za od banke pozajmljeni novac. Cijena kredita je kamatna stopa koju treba platiti za kredit.

Povećanjem kamatne stope povećava se trošak pozajmljivanja pa se potražnja kredita smanjuje.

Pad kamatne stope smanjuje trošak pozajmljivanja i povećava potražnju kredita što vodi bržem rastu ukupnih depozita banke – ponuda novca se povećava

Podijeli ovaj članak!

Izrada i održavanje: Tehnopuls