Politika i gospodarstvo: Država i nacionalno gospodarstvo

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD => vrijednost svih dobara i usluga za finalnu potrošnju proizvedenih u godini dana na području neke zemlje

Zašto ga mjerimo?

 • kao putokaz za gospodarstvo u zemlji
 • da bi se pratile promjene u životnom standardu građana => promjene BDP-a po stanovniku
 • da bi se pratile promjene u životnom standardu građana u različitim zemljama (zemlje blagostanja – zemlje u kojima se preživljava – zemlje na rubu siromaštva)

STOPA NEZAPOSLENOSTI => dijeljenje broja nezaposlenih ukupnom radnom snagom

INFLACIJA => rast opće razine cijena svih dobara i usluga, a time i pad kupovne snage, tj. vrijednosti novca; u doba inflacije cijene i plaće ne mijenjaju se prema istoj stopi

Kružni tijek dobara: proizvođači prodaju dobra, a potrošači ih kupuju; potrošači prodaju radnu snagu i druge činitelje proizvodnje koje proizvođači kupuju

Ekonomske funkcije države: poticanje učinkovitosti, jednakosti i stabilnosti

 1. Poticanjem učinkovitosti ispravljaju se tržišne nesavršenosti; ekonomskim propisima i antitrustovskom politikom obuzdaje se monopol
 2. Poticanje jednakosti zbog različitih pogodnosti koje mogu izazvati neopravdano visoke dohotke
 1. progresivnim oporezivanjem => propisivanje većih poreznih obveza onima koji imaju viši dohodak
 2. izgradnjom sustava transfernih plaćanja => pomoć starijima, bolesnima, nezaposlenima
 3. subvencioniranjem potrošnje => postizanje financijske sigurnosti za siromašno stanovništvo (bonovi za hranu, besplatna zdravstvena njega, niske stanarine)
 1. Podržavanje ekonomske stabilnosti provođenjem makroekonomskih mjera
 1. primjena fiskalne politike => oporezivanje
 2. primjena monetarne politike => reguliranje ponude novca, kreditnih uvjeta, kamatne stope dovode do obuzdavanja inflacije i nezaposlenosti te povećavanja ekonomskog rasta

 

Za domaći zadatak pronaći na internetu bruto domaćeg proizvoda u BiH, stopu nezaposlenosti u BiH, te opisati kružni tijek u gospodarstvu. Pronađeno zabilježiti i sačuvati. 

Podijeli ovaj članak!

Izrada i održavanje: Tehnopuls