Sociologija: Obrazovanje

OBRAZOVANJE- sustavno i formalizirano prenošenje znanja, vještina i vrijednosti Povijesni razvoj obrazovanja – amer. sociolog RANDALL COLLINS razlikuje tri tipa obrazovanja tijekom povijesti Obrazovanje za praktične vještine – odvija se u procesu rada, bez velike formalizacije – naučnici (šegrti) pomažu kod iskusnih majstora ( Stručna praksa) Obrazovanje za pripadnost statusnoj grupi –  obrazovanje kako bi […]

Logika: Polisilogizam

POLISILOGIZAM Polisilogizam je niz od dva ili više silogizama u kojem je konkluzija prvog silogizma jedna od premisa drugog jedna od premisa trećeg.. Dvije su vrste polisilogizma: Progresivni – u progresivnom polisilogizmu zaključak ide od općenitog k manje općenitom. Svi S1 su P Svi S2 su S1 Svi S2 su P   Svi S2 su […]

Filozofija: Od Leibniza do Humea

Gottfried Wilhelm Leibniz (racionalizam) Gottfried Wilhelm, njemački filozof, matematičar, fizičar i diplomat (Leipzig, 1. VI. 1646 – Hannover, 14. XI. 1716). Studirao u Leipzigu i Jeni, a doktorirao u Altdorfu 1664. Od 1667. do 1676. bio je u službi biskupa elektora u Mainzu; zbog diplomatskih poslova svojega poslodavca boravio 1672–76. u Parizu, gdje je stekao veći broj uglednih poznanika među učenjacima i filozofima (A. Arnauld, N. […]

Sociologija: Razvoj moderne obitelji na Zapadu

RAZVOJ MODERNE OBITELJI NA ZAPADU Teorije o razvoju moderne obitelji INDUSTRIJALIZACIJA i OBITELJ ( Funkcionalistička) – Talcott Parsons povezuje razvoj nuklearne obitelji  industrijalizacijom           – nuklearna obitelj ima nezamijenjivu funkciju socijalizacije i emocionalne stabilizacije – muškarac ima INSTRUMENTALNU ULOGU ( zarađivanje), za žena EKSPRESIVNU ( briga za djecu i emocionlnu stabilnost) KAPITALIZAM i OBITELJ (Marksistička) […]

Baruch de Spinoza (racionalizam)

Baruch de Spinoza je rođen 24. studenog 1632. godine u Amsterdamu, u imućnoj židovskoj obitelji podrijetlom iz Portugala. Odgajan u duhu Talmuda, studira židovsku filozofiju i teologiju s namjerom da postane rabin. Također izučava skolastičku filozofiju, a dolazi u kontakt i s protestantizmom. Njegovo djelo Teologijsko-politička rasprava izaziva burne reakcije – zbog u njemu iznesenih […]

Izrada i održavanje: Tehnopuls