Održana prezentacija na temu „utjecaj Plauta na Marina Držića, te obilježja Plautovske komedije“

U ponedjeljak (08.02.2016.god.) u Srednjoj školi u Prozoru, na satu Hrvatskog jezika upriličena je prezentacija na temu: „Utjecaj Plauta na Marina Držića, te obilježja Plautovske komedije“.

Prezentaciju su svom I-4 razredu pripremile učenice : Andrea Paponja, Ivana Čuljak, Iva Burić i Martina Burić. Ova prezentacija predstavlja  jedan novi način učenja i usvajanja gradiva, koji je danas sve popularniji, a kojim se kroz direktno učešće učenika obrađuju jako bitna poglavlja školskog gradiva, ovaj put iz Hrvatskog jezika.

U teorijskom dijelu prezentacije, glavni naglasak je kako i sam naslov kaže bio na približavanju utjecaja Plauta na stvaralački opus Marina Držića. Najzorniji prikaz tog utjecaja je u Držićevoj komediji „Skup“, koja je nastala po ugledu na Plautovu „Aululariu“, a u središtu njihova zanimanja je motiv škrtosti. Marin Držić je svoju komediju prilagodio Dubrovačkim prilikama, te je tako prislanjajući se na Plauta ipak uspio da izgradi potpuno novo i drugačije djelo, odnosno svoj autentičan stil stvaranja komedije.

Tako je Marin Držić i najznačajniji hrvatski predstavnik takozvane Eruditne (Plautovske) komedije, koju je potpuno prilagodio prilikama Dubrovčana, učinivši svoja djela razumljivim svima, a ne samo obrazovanim slojevima društva što je bio slučaj kod Plauta.

Marin Držić je najveće ime hrvatske renesansne književnosti i jedan od najvećih komediografa svjetske književnosti svoga doba, a pored spomenute komedije „Skup“, napisao je još brojna djela, od kojih su najznačajnija: „Dundo Maroje“ i „ Novela od Stanca“.

Podijeli ovaj članak!

Izrada i održavanje: Tehnopuls