O školi

Srednja škola Prozor osnovana je u školskoj 1972. godini referendumom koji je proveden u Gimnaziji « Danijal Jonić» Prozor, te praktičnom obukom u Školi dana 29. 03. 1973.godine.
Skupština općine Prozor donijela je rješenje o davanju suglasnosti na udruživanje predmetnih škola u Srednjoškolski centar Prozor pod brojem 03/ II-610/8 koje je objavljeno u Službenom glasniku općine prozor broj: 2 / 73.
Gimnazija «Danijal Jonić» Prozor osnovana je odlukom Skupštine općine Prozor 10.6.1965.godine, a Škola sa praktičnom obukom odlukom Skupštine općine Prozor 14.3.1973.godine.
Godine 1980. u srednjem obrazovanju i odgoju Centar je uveo ekonomsku, građevinsku, strojarsku i tekstilnu struku, da bi tijekom godina ekonomsku i građevinsku struku zamijenila poljoprivredna koja se ugasila školske 1989/90. godine.
Od školske 1992/93. godine, ponovo je uvedena opća gimnazija s tim da se može vršiti upis u tehničke i strukovne škole /strojarska, tekstilna, ekonomsko-trgovačka…/.
Ponovni je izvršena preregistracija škole 22.4.1998.godine, u Višem sudu u Mostaru i upisana je u registar ustanova pod tvrtkom: «SREDNJA ŠKOLA» PROZOR, ul. Kralja Tomislava bb., Prozor.
Uvjeti rada u školskom objektu zadovoljavaju osnovne djelatnosti škole. U prethodnim školskim godinama, poslije rata aktivnost je bila usmjerena na adaptaciju školskog objekta da bi se nastavni proces mogao koliko-toliko normalno odvijati /dovedena je u funkciju vodovodna i električna instalacija, popravljen je školski namještaj koga još nedostaje, popravljena su sva razbijena stakla, brave i slično.
Na lokaciji vanjskog igrališta Škole sagrađena je sportska dvorana tako da od II polugodišta školske 2004/ 05.godine učenici imaju dobre uvjete za izvođenje nastave iz tjelesne i zdravstvene kulture kao i ostalih sportskih aktivnosti.
Centralno grijanje je osposobljeno renoviranjem kotlovnice i preorijentiranjem iste na tekuće gorivo. Zbog dotrajalosti, već pojedini radijatori puštaju vodu, pa rad centralnog grijanja može biti problematičan, što bi moglo dovesti u pitanje održavanje nastave u zimskim uvjetima.
Od školske 2005/06. godine većina prozora je zamijenjena (sa PVC stolarijom) zahvaljujući uglavnom Vladi RH, čime će biti poboljšani uvjeti rada a naročito u zimskom razdoblju, jer će efekt grijanja biti bolje iskorišten.
Kabinet za fiziku, matematiku, kemiju, biologiju, informatiku, hrvatski i strani jezik, povijest, zemljopis, strojarstvo bili su opremljeni skoro svim potrebnim učilima i nastavnim sredstvima ali za vrijeme ratnog stanja od toga nije ništa ostalo-sačuvano, ostale su učionice koje su adaptirane i u koje je ubačen stari namještaj da bi nastava bila zasnovana na živoj riječi.
U nekoliko zadnjih školskih godina dosta se radilo na opremanju kabineta za informatiku i računalstvo i kabineta za strojarstvo. U pretprošloj školskoj godini potpuno je opremljen informatički kabinet sredstvima koja je školi odobrila Vlada Republike Hrvatske po raspisanom natječaju u sklopu Projekta pomoći Hrvatima B i H, i isti su umreženi i povezani na internet.
Od školske knjižnice ostalo je oko 20 % sačuvanih knjiga, a u zadnje tri školske godine kupljeno je u knjižnicu oko 670 knjiga, uglavnom za lektiru iz hrvatskog jezika. U lipnju 2000. godine Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Mostar darovalo je Srednjoj školi Prozor 22 naslova /289 knjiga/ za školsku knjižnicu. U školskoj 2004/05.godini knjižnica je dopunjena sa 160 knjiga (deset naslova) za lektiru hrvatskog jezika realizacijom projekta pomoći Vlade Republike Hrvatske Hrvatima Bosne i Hercegovine
Praktična nastava strojarske struke, za zanimanje bravar i vodoinstalater, izvodi se u radionicama škole koje su smještene u starom objektu. Radionice su dosta dobro opremljene sa alatom i potrebnim materijalom za uspješno izvođenje praktične nastave, a zadnje četiri školske godine nije upisan nijedan odjel tokara, što će se iskoristiti za renoviranje tokarskih strojeva koji su bili van upotrebe zbog nedostatka dijelova ili su zastarjeli.
Zgrada ŠPO-a u kojoj se izvodi praktična nastava strojarske struke je stara i dotrajala. Fasada je znatno oštećena u ratnim djelovanjima, strop je istrulio ( naročito u jednoj učionici ) tako da može doći do urušavanja, čime je ugrožena i sigurnost učenika. Potrebna je izvršiti renoviranje postojeće zgrade ili pravljenje nove na nekom drugom mjestu.
Praktična nastava za automehaničare izvodi se sa prvim razredima u radionici škole, a za drugi i treći razred kod privatnih obrtnika po utvrđenom rasporedu, uz izvođenje predviđenih vježbi u kabinetu škole učešćem demonstratora i koordinatora za praktičnu nastavu.

Praktična nastava tekstilne struke za zanimanje krojač, koje je uvedeno škol. 1998/99. godine, izvodi se u prostoriji koja je u novoj zgradi Srednje škole i ista je opremljena sa potrebnim strojevima i pratećom opremom.

Od školske 2000./2001. godine uvedena su nova zanimanja, u strojarskoj struci zanimanje vodoinstalater i u ekonomsko-trgovačkoj struci zanimanje prodavač.

U školskoj godini 2004./2005. uvedeno je novo zanimanje ekonomist, a školske 2005/006 godine uvedeno je zanimanje elektromehaničar. Kabinet elektrotehničke struke, za zanimanje elektromehaničar, opremljen je potrebnim nastavnim sredstvima i pomagalima. Praktična nastava za elektromehaničare izvodi se u radionici Škole a jednim dijelom kod privatnih obrtnika.

Praktična nastava, za zanimanje prodavač, izvodi se kod vlasnika privatnih trgovačkih radnji.
Škola intenzivno radi na razvoju izvan školskih aktivnosti, što pokazuju i priredbe, te razni nastupi na natjecanjima kako u HNŽ, tako u cijeloj BiH i Republici Hrvatskoj.
Uvođenjem novih zanimanja potiče se učenike da svoje obrazovanje nastave u ovoj školi.

Opći podaci o školi

Tablica br.1.

Naziv škole: Srednja škola Prozor
Adresa: Kralja Tomislava bb,  88440 Prozor
Ravnateljica: Anđa Mlakić Telefon: 063/522-190
Pomoćnik: Telefon: —-
Tajnik: Franjo Marić Telefon: 063/356-018
Pedagog: Nikola Zadro Telefon: 063/438-143
Tel / fax: 036 / 771-214
E-mail: [email protected]
Web site: www.srednjaskola-prozor.org
Broj učenika: 284 Broj odjela: 16
Broj nastavnog osoblja: 37 Broj

nenastavnog osoblja:

12

 

 

Gimnazija «Danijal Jonić» Prozor osnovana je odlukom Skupštine općine Prozor broj: 726/1-65 od 10.6.1965. godine, a Škola sa praktičnom obukom odlukom Skupštine općine Prozor broj: 03/II-610/1-73 od 14.3.1973. godine.

Srednja škola Prozor osnovana je u školskoj 1972/73. godine referendumom koji je proveden u Gimnaziji « Danijal Jonić» Prozor, i u Školi sa praktičnom obukom Prozor dana 29.03.1973. godine.

Skupština općine Prozor donijela je rješenje o davanju suglasnosti  na udruživanje predmetnih škola u Srednjoškolski centar Prozor pod brojem 03/ II-610/8 koje je objavljeno u Službenom glasniku općine Prozor broj: 2/73.

  1. g. u srednjem obrazovanju i odgoju Centar je uveo ekonomsku, građevinsku, strojarsku i tekstilnu struku, da bi tijekom godina ekonomsku i građevinsku struku zamijenila poljoprivredna koja se ugasila školske 1989/90. godine.

Od školske 1992/93. godine, ponovo je uvedena opća gimnazija s tim da se može vršiti upis u tehničke i strukovne škole /strojarska, tekstilna, ekonomsko-trgovačka…/.

22.4.1998. godine, izvršena je preregistracija škole u Višem sudu u Mostaru / Oznaka i broj rješenja: U/S-29/97/ i upisana je u registar ustanova pod tvrtkom: «SREDNJA ŠKOLA» PROZOR, ul. Kralja Tomislava bb., Prozor.

 

Financijsko i materijalno poslovanje vrši se preko UniCredit banke.

 Ostvarenje GPŠ u protekloj školskoj godini

U protekloj školskoj godini 2018/2019.  nastava je počela 3. rujna 2018. godine te je po predviđenom planu i programu završila 12. lipnja 2019.godine. Uzmajući u obzir tablicu br.2. školsku 2018/2019. godinu upisalo je 296 učenika. Školu je završilo 296 učenika ili 100% sa prosječnom ocjenom 3,89.. Učenici koji su u lipnju upućeni na popravni ispit ( 26 učenika),  svi su uspješno je završilo školsku godinu.

U školi nema nekih većih konstantnih disciplinskih prekršaja. Ipak tijekom školske 2018/2019. godine  izrečene su razne odgojno disciplinske mjere, uglavnom zbog većeg broja neopravdanih izostanka. Sve se bolje može vidjeti u tablici br. 3.

Odgojno-obrazovna klima je veoma pozitivna što se vidi iz poštovanja Pravilnika o kućnom redu,  Pravilnika o pohvalama, nagradama i pedagoškim mjerama i Kodeksa ponašanja i oblačenja učenika, nastavnika i roditelja.

Stručno usavršavanje nastavnika također je ostvareno u okviru planiranja i programa prema NPP-u. U školi postoji pet stručnih aktiva nastavnika:

  1. a) aktiv nastavnika jezika ( od 11 planiranih sjednica održano svih 11 sjednica, i sve stručne teme koje su planirane realizirane su na sjednicama aktiva ),
  2. b) aktiv nastavnika prirodnih znanosti ( od 11 planiranih sjednica održano svih 11 sjednica, i sve stručne teme koje su planirane realizirane su na sjednicama aktiva ),
  3. c) aktiv nastavnika društvenih znanosti ( od 11 planiranih sjednica održano svih 11 sjednica, i sve stručne teme koje su planirane realizirane su na sjednicama aktiva ),
  4. d) aktiv nastavnika stručno-teorijske i praktične ( od 11 planiranih sjednica održano svih 11 sjednica, i sve stručne teme koje su planirane realizirane su na sjednicama aktiva ),
  5. e) aktiv nastavnika strojarstva jezika ( od 11 planiranih sjednica održano svih 11 sjednica, i sve stručne teme koje su planirane realizirane su na sjednicama aktiva ).

U školi djeluje niz sekcija u koje su uključeni učenici škole. Sekcije koje su u potpunosti realizirale godišnji plan i program rada i koje imaju razrađen godišnji plan rada i evidenciju o realizaciji istoga su: dramska sekcija, ekološka sekcija s meteorologijom, literarna sekcija, recitatorska sekcija, novinarska, folklorna sekcija, matematička sekcija, foto sekcija , športska i mladi proizvođači.

Javna aktivnost škole očitovala se u stalnoj suradnji s Osnivačem škole, Ministarstvom prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a kao i s mnogim drugim institucijama. Učenici su tijekom godine sudjelovali na javnim, kulturnim, športskim i drugim manifestacijama, gdje su prezentirali svoja znanja stečena u redovnom školovanju kao i izvannastavnim aktivnostima.

U školskoj 2019./2020. godini, u prvi razred upisano je 84 učenika, i to: 2 odjel opće gimnazije, 1 odjela hotelijersko turističkih tehničara, 1 odjel kuhara/ frizer, 1 odjel CNC operatera.

U protekloj školskoj godini svi predmeti nisu bili stručno zastupljeni / nastava se izvodila instruktivno iz elektrotehnike, a učenici su na kraju nastavne godine iz istog polagali razredni ispit.

Nastava se u školskoj 2018/2019. godini izvodila u 16 odjela, u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu. U Školi je radilo 47 djelatnika, od toga: 30  nastavnika teorijske nastave, ravnatelj, tajnik, pedagog, knjižničar, računovođa-blagajnik, dva ( 2 ) nastavnika praktične nastave strojarske struke, jedan nastavnik frizerske struke, dva ( 2 ) nastavnika ugostiteljsko – turističke struke domar i pet spremačice.

Nastavničko vijeće je održalo planiran broj sjednica na kojima su razmatrana pitanja utvrđena Godišnjim planom i programom rada škole kao i pitanja koja su se javila u nadležnosti Nastavničkog vijeća.

Odjelska vijeća su u prosjeku održala četiri sjednice, na početku školske godine, na kraju prvog polugodišta, za vrijeme Uskršnjih blagdana, na kraju nastavne i školske  godine. Evidentiran je problem slabe zainteresiranosti jednog broja roditelja za suradnju sa školom. To se posebno odnosi na roditelje čija su djeca slabiji učenici. Za sve ovakve probleme su se posebno angažirali ravnatelj škole zajedno sa razrednicima i pedagogom škole.

U školskoj 2018/2019. godini škola je bila verificirana za strojarsku struku /bravari, automehaničari , vodoinstalateri, cnc operateri i računalni tehničar u strojarstvu /, tekstilnu struku / krojači/, ekonomsko-trgovačku struku /prodavači i ekonomisti /, opću gimnaziju / I, II, III i IV razred/, elektrotehničku struku, osobne usluge / zanimanje frizer/ i ugostiteljstvo i turizam /konobar, kuhar, hotelijersko-turistički tehničar/.

Broj učenika i razrednih odjela po programima i zanimanjima

Struka područje rada Naziv zanimanja Broj učenika i razrednih odjela
1.razred 2.razred 3.razred 4.razred ukupno
učenika odjela učenika odjela učenika odjela učenika odjela učenika odjela
Gimnazija opća 29 2 16 1 19 1 36 2 100 6
Strojarstvo A Računalni teh. U strojarstvu
C bravar 7 0.5 7 0.5
C vodoinstalater 9 0,5 9 0,5 18 1
C CNC operater 16 1 16 1
Ekonomija i trgovina     A ekonomist 18 1 20 1 38 2
B prodavač 5 0,5 5 0,5
Osobne usluge C frizer 3 0.5 3 0.5
Ugostiteljstvo i turizam A Hotelijersko-turistički tehničar 26 1 37 2 63 3
Ugostiteljstvo i turizam Konobar
Ugostiteljstvo i turizam kuhar 10 0.5 24 1 34 1,5
UKUPNO 84 5 48 3 96 5 56 3 284 16

 

 

 

 

Izrada i održavanje: Tehnopuls