Sociologija: Obrazovanje

OBRAZOVANJE- sustavno i formalizirano prenošenje znanja, vještina i vrijednosti

Povijesni razvoj obrazovanja

– amer. sociolog RANDALL COLLINS razlikuje tri tipa obrazovanja tijekom povijesti

  1. Obrazovanje za praktične vještine

– odvija se u procesu rada, bez velike formalizacije

– naučnici (šegrti) pomažu kod iskusnih majstora ( Stručna praksa)

  1. Obrazovanje za pripadnost statusnoj grupi

–  obrazovanje kako bi se znalo tko pripada kojoj grupi

– npr. Aristokracija se želi odvojiti od nižeg sloja ( po obrazovanju)

  1. Obrazovanje pod kontrolom birokracije

– obrazovanje gleda i nadzire državna birokracija

– potpuno je formaliziran ( predmeti, razredi, dobivanje svjedodžbi/diploma,…)

ELITNO OBRAZOVANJE– obrazovanje nakon osnovnog smatra se „pripremom za elitu)

– Europa i Japan

DEMOKRATSKO OBRAZOVANJE– obrazovanje služi javnim potrebama i ,prema tome, predstavlja opće dobro

– SAD

Za domaći zadatak pokušajte opisati naš sustav obrazovanja.

Podijeli ovaj članak!

Izrada i održavanje: Tehnopuls