Djelatnici u školskoj 2011./2012. godini

Red. Br. Ime i prezime Predmet
1. Dinko Jurić Hrvatski jezik
2. Ankica Markešić Hrvatski jezik
3. Vjekoslav Bešker Hrvatski jezik
4. Ivan Zadro Matematika
5. Vesna Brizar Matematika
6. Mirjana Burić Njemački jezik
7. Danijela Džidžić Engleski jezik
8. Marija Bilić Engleski jezik
9. Irena Brekalo Biologija i kemija
10. Miro Pavličević Geografija i zemljopis
11. Nevenka Bošnjak Kemija
12. Zoran Stojanović Filozofija,logika i poli i gosp.dem. i lju.prava
13. Vladimir Faletar Tjelesna i zdra.kultura
14. Anđelka Antunović Povijest
15 Nikola Ivić Stručno teorijska nastava strojarstva
16. Ilija Kovčalija Stručno teorijska nastava strojarstva
17. Dragana Burečić Stručno .teorijska nastava ekonomije
18 Željana Jozić vjeronauk
19. Sonja Jozić Glazbena umjetnost
20. Antonio Džolan Likovna umjetnost
21. Mato Džankić Praktična nastava stroj.
22. Ante Pavličević Praktična nastava stroj.
23. Branislav Ćurčić Praktična nastava stroj.
24. Dragica Lovrić Stručno teorijska nastava tekstila
25. Ružica Drinovac Praktična nastava tekstil
26. Danijela Fofić Njemački jezik
27 Ivan Ćuk Tjelesna i zdr.kultura
28. Bojan Marić Računalstvo/informatika
29. Marijana Marić Stručno teorijska nastava ekonomije
30. Josipa Vladić Stručno-teorijska i praktična nastava frizerstva
31. Mile Beljo Latinski jezik
32. Julijana Juričević Povijest
33. Ankica Markešić Hrvatski jezik
34. Safet Pozder Islamska vjeronauka

 

Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

Red. br. Ime i prezime Radno mjesto
1. Anđa Mlakić ravnatelj
2. Nikola Zadro pedagog
3. Delfa Tadić knjižničar

 

Podaci o administrativnom i tehničkom osoblju

Red. br. Ime i prezime Radno mjesto
1. Franjo Marić tajnik
2. Matija Zadrić računovođa

Izrada i održavanje: Tehnopuls