Arhiva | travanj 2020

Politika i gospodarstvo: Poduzeće

  PODUZEĆE   -samostalna gospodarska organizacijska jedinica koja se koristi gospodarskim resursima da bi proizvela dobra i ostvarila profit (kućanstva-vrt za proizvodnju povrća) -unajmljuje rad i kupuje druge inpute radi proizvodnje i prodaje dobara, te postizanja prihoda kojim                             podmiruje troškove i ostvaruje profit; ima točno utvrđen cilj, a to su profit, dobra i usluge -MALA PODUZEĆA-lakše se prilagođavaju potrebama tržišta (caffe-bar ima 1 ili nekoliko...

Sociologija: Obrazovanje

OBRAZOVANJE- sustavno i formalizirano prenošenje znanja, vještina i vrijednosti Povijesni razvoj obrazovanja - amer. sociolog RANDALL COLLINS razlikuje tri tipa obrazovanja tijekom povijesti Obrazovanje za praktične vještine - odvija se u procesu rada, bez velike formalizacije - naučnici (šegrti) pomažu kod iskusnih majstora ( Stručna praksa) Obrazovanje za pripadnost statusnoj grupi -  obrazovanje kako bi se znalo tko pripada kojoj grupi - npr. Aristokracija se želi odvojiti od nižeg sloja...

Logika: Polisilogizam

POLISILOGIZAM Polisilogizam je niz od dva ili više silogizama u kojem je konkluzija prvog silogizma jedna od premisa drugog jedna od premisa trećeg.. Dvije su vrste polisilogizma: Progresivni – u progresivnom polisilogizmu zaključak ide od općenitog k manje općenitom. Svi S1 su P Svi S2 su S1 Svi S2 su P   Svi S2 su P Svi S3 su S2 Svi S3 su P …   Svi učenici su živa bića. Svi gimnazijalci su učenici. Svi gimnazijalci su živa bića.   Svi gimnazijalci...

Izrada i održavanje: Tehnopuls