Arhiva | ožujak 2020

Filozofija racionalizma: Francis Bacon

Racionalizam je pravac u teoriji spoznaje, koji, bez obzira na to da li osjetno iskustvo kao jedan od izvora i oblika naše spoznaje stvarnosti odbacuje ili ne, smatra, da je objektivnu stvarnost moguće spoznati samo mišljenjem, to jest, da je spoznaja dana jedino u našem umu, razumu, intelektu. Postoje, dakle, istine koje nezavisno od osjetilnog opažanja i iskustva ne potječu od njega, već su produkt takozvanog "čistog mišljenja", pa su prema tome i te istine i spoznaje apriorni ili urođeni oblici uma. Glavni predstavnici...

U povodu Svjetskog dana voda: Vode Rame

Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka svake godine kako bi se skrenula pozornost ljudi diljem svijeta na važnost očuvanja vode za piće. Obilježavanje Svjetskog dana voda prihvaćeno je na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju koja je održana 1992. godine u Rio de Janeiru, u Brazilu. Tema Svjetskog dana voda za 2019. godinu je „Voda za sve“, a određena je u skladu sa šestim ciljem UN-ove Agende 2030 za održivi razvoj (SDG 6) kojim se za sve ljude do 2030. godine zahtijeva osiguranje pristupa...

Sociologija: Socijalna pokretljivost (mobilnost)

Glavni aspekti procesa društvene mobilnosti su smjer i kanal. Društvenu mobilnost karakterizira višekanalni, ali glavni kanali, načini promjene statusa u modernom društvu su obrazovanje i profesionalno samoodređenje. U smjerovima dodjele horizontalne i vertikalne društvene pokretljivosti. Horizontalna društvena mobilnost javlja se unutar jednog društvenog sloja (u modernom društvu, klasi), primjerice, kada predstavnik radničke klase ili top menadžer mijenja posao unutar svoje nadležnosti, što ne dovodi do značajnog...

Logika: Kategorički silogizam, hipotetički i hipotetičko-kategorički silogizam

Podsjetimo se najprije najvažnijih informacija vezanih za kategorički silogizam: Silogizam je posebna vrsta posrednog deduktivnog zaključka koji se sastoji od dviju premisa (predstavka) i jedne konkluzije (zaglavka). U njemu se konkluzija izvodi uz pomoć jedne posredne premise iz jedne općenitije premise. Ta posredna premisa posreduje između premise koja ima ulogu općeg pravila (veća premisa) i zaglavka. Silogizmom posebno (zaglavak) izvodimo iz općeg (veća premisa) i to pomoću posebnije, manje premise. Silogizam...

Politika i gospodarstvo: Tržište

TRŽIŠTE - mjesto sučeljavanja ponude i potražnje i formiranja cijena - izravan kontakt kupca i prodavača (burza je tržište, s ostalim tržištima komunicira  telefonom) Podjela tržišta prema: 1) prema prostornom obuhvatu (lokalno, regionalno, svjetsko, nacionalno...) 2) prema predmetima razmjene (tržišta različitih dobara - kože, dijamanata...) Tržište odgovara na temeljna ekonomska pitanja putem osnovnih funkcija: selektivne - učinkovit odabir potrebnih proizvoda (=> ŠTO?) alokacijske...

Filozofija renesanse: Giordano Bruno

Novo doba u koje je zakoračila Zapadna civilizacija početkom XIV st. običava se nazivati renesansom, ili u slobodnom prijevodu „ponovnim rođenjem“. To novo doba obilježeno je značajnim umjetničkim i znanstvenim dosezima, a svoj vrhunac doseglo je početkom XVI st. Renesansa je bilo razdoblje kreativnosti i velikih promjena na mnogim područjima – političkim, društvenim, ekonomskim i kulturnim. Označila je i lagano skretanje sa zemljoradničkog prema urbanom društvu, u kojem trgovina zauzima sve važniju poziciju,...

Sociologija: Ponavljanje od društvene nejednakosti do socijalne pokretljivosti

Učenici III 6 razreda opće gimnazije mogu se podsjetiti gradiva od društvene nejednakosti do socijalne pokretljivosti. Ovdje su izvučeni osnovni pojmovi. U narednom članku novi pojmovi i drugi zadaci za samostalan rad kod kuće.  DRUŠTVENE NEJEDNAKOSTI ŽIVOTNE ŠANSE- mogućnosti su i izgledi osobe da stekne prihode, obrazovanje, zdravlje i ostale vrijedne stvari PRIRODNA PRAVA- prema njima su ljudi po prirodi jednaki JEDNAKOST- središnja ideja modernih društava           brit.soc, Thomas H. Marshalla-...

Priprema online platforme za izvođenje nastave u HNŽ-u

Ministar prosvjete, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) Rašid Hadžović najavio je u ponedjeljak u Mostaru izradu jedinstvene online platforme za izvođenje nastave u HNŽ-u, zbog novonastale situacije vezane za koronavirus. Nakon sastanka s ravnateljima obrazovnih institucija, ministar Hadžović je kazao kako taj sustav u HNŽ-u nije zaživio, te da će se provesti edukacija nastavnika koja počinje već u srijedu. – Naš je cilj da napravimo jedinstven sustav, da imamo jednu online...

Politika i gospodarstvo (Politika i građansko društvo, gospodarstvo)

Za učenike koji uče politiku i gospodarstvo (politika i građansko društvo, gospodarstvo) osnovni pojmovi za ponavljanje od uvoda u ekonomiju do tržište i cijene. Što je ekonomija? grč. oikonomia - upravljanje kućom, štednja à upućuju na racionalno trošenje EKONOMIJA - proučava način na koji društva uporabljuju ograničene resurse za proizvodnju korisnih dobara i kako ih raspoređuju među različitim skupinama u društvu do 17. stoljeća se proučavala unutar filozofije (Aristotel) kao ravnomjerno...

Novovjekovna filozofija: Filozofija renesanse

Dok bude spremna jedinstvena platforma za nastavu na daljinu ze neke predmete koristit ćemo ovu školsku stranicu i društvene mreže. Za učenike IV 2 i IV 3 opće gimnazije nekoliko informacija o filozofiji renesanse i ključnim pojmovima. Ostalo učenici mogu samostalno istražiti u udžbeniku koji koriste u nastavi: NOVOVJEKOVNA FILOZOFIJA: A) FIL. RENESANSE B) EMPIRIZAM I RACIONALIZAM C) PROSVJETITELJSTVO D) KLASIČNI NJEMAČKI IDEALIZAM - u središtu cijele novovjekovne filozofije jest pojam čovjeka ...

Izrada i održavanje: Tehnopuls