Arhiva | ožujak 2020

Filozofija: Od Leibniza do Humea

Gottfried Wilhelm Leibniz (racionalizam) Gottfried Wilhelm, njemački filozof, matematičar, fizičar i diplomat (Leipzig, 1. VI. 1646 – Hannover, 14. XI. 1716). Studirao u Leipzigu i Jeni, a doktorirao u Altdorfu 1664. Od 1667. do 1676. bio je u službi biskupa elektora u Mainzu; zbog diplomatskih poslova svojega poslodavca boravio 1672–76. u Parizu, gdje je stekao veći broj uglednih poznanika među učenjacima i filozofima (A. Arnauld, N. Malebranche, C. Huygens). U to je doba izumio novi tip stroja za računanje;...

Sociologija: Razvoj moderne obitelji na Zapadu

RAZVOJ MODERNE OBITELJI NA ZAPADU Teorije o razvoju moderne obitelji INDUSTRIJALIZACIJA i OBITELJ ( Funkcionalistička) - Talcott Parsons povezuje razvoj nuklearne obitelji  industrijalizacijom           - nuklearna obitelj ima nezamijenjivu funkciju socijalizacije i emocionalne stabilizacije - muškarac ima INSTRUMENTALNU ULOGU ( zarađivanje), za žena EKSPRESIVNU ( briga za djecu i emocionlnu stabilnost) KAPITALIZAM i OBITELJ (Marksistička) - razvoj moderne obitelji promatraju pomoću...

Baruch de Spinoza (racionalizam)

Baruch de Spinoza je rođen 24. studenog 1632. godine u Amsterdamu, u imućnoj židovskoj obitelji podrijetlom iz Portugala. Odgajan u duhu Talmuda, studira židovsku filozofiju i teologiju s namjerom da postane rabin. Također izučava skolastičku filozofiju, a dolazi u kontakt i s protestantizmom. Njegovo djelo Teologijsko-politička rasprava izaziva burne reakcije – zbog u njemu iznesenih shvaćanja prirode Boga i tumačenja biblijskih knjiga, odmah je po izlasku iz tiska zabranjeno, a sam Spinoza 27. srpnja 1656. godine...

Politika i gospodarstvo: Ekonomski ciljevi i ekonomska politika

MIKROEKONOMSKI CILJEVI: ekonomska učinkovitost => proizvodnja što više dobara i usluga iz ograničenih resursa pravedna raspodjela => poštena raspodjela dohodaka i proizvoda među pojedincima u društvu; jednakost šansi (svaki pojedinac ima jednaku priliku proizvoditi i zaraživati) ekonomska sloboda => nema komandnog gospodarstva; pojedinci slobodno kupuju, prodaju, organiziraju, proizvode i troše; nečija akcija ne šteti drugome   MAKROEKONOMSKI CILJEVI: gospodarski rast => podizanje...

Politika i gospodarstvo: Ekonomski ciljevi i ekonomska politika

Ekonomski ciljevi Ekonomska politika: njome se svjesno usmjeravaju, odnosno reguliraju ekonomski tijekovi u nekom društvu radi ostvarenja ekonomskih ciljeva MIKROEKONOMSKI CILJEVI: ekonomska učinkovitost => proizvodnja što više dobara i usluga iz ograničenih resursa pravedna raspodjela => poštena raspodjela dohodaka i proizvoda među pojedincima u društvu; jednakost šansi (svaki pojedinac ima jednaku priliku proizvoditi i zaraživati) ekonomska sloboda => nema komandnog gospodarstva; pojedinci...

Sociologija: Brak u usporednoj perspektivi

Brak je  društveno prihvaćena seksualna zajednica dviju ili više osoba OBLICI BRAKA a) Monogamija- jedan muškarac i jedna žena b) Poligamija           b.1) POLIGINIJA- jedan muškarac s dvije ili više žena (80 %)           b.2) POLIANDRIJA- jedna žena s dva ili više muškaraca  (0,5 %) INCEST- spolni odnos s najbližim srodnicima Neki od stavova: Bronislav Malinowski- spolni odnos članova nuklearne obitelji izazvali bi ljubomoru i kaos Claude Levi-Strauss- zabrana incesta...

Racionalizam: Rene Descartes

René Descartes je rođen 31.03.1596. godine u gradiću La Haye, u sjevernoj Francuskoj u imućnoj građanskoj obitelji. Otac mu je bio savjetnik i član parlamenta u Bretagni. U svojoj osmoj godini Descartes je ušao u jezuitski kolegij La fleche, što ga je osnovao Henrik IV. s namjerom, da odgaja djecu plemića. Tu se učila aristotelovska filozofija prirode, logika, fizika, metafizika i matematika. Kolegij je završio 1612. Godine u svojoj sedamnaestoj godini i nakon toga je otišao u Pariz, gdje je kratko vrijeme proveo...

Logika: Disjunktivni i disjunktivno-kategorički silogizam

Disjunktivni silogizam Disjunktivni silogizam je onaj silogizam u kojem su obje premise disjunktivni ili alternativni sudovi. A je ili B ili M M je ili C ili D A je ili B ili C ili D Primjer: A              B              M Učenik je ili marljiv ili darovit. M              C             D Darovit je ili uporan ili snalažljiv. A             B               D           D Učenik je ili marljiv ili uporan ili snalažljiv. Disjunktivno-kategorički...

Sociologija: OBITELJ, BRAK I SRODSTVO

Obitelj Obitelj je relativno trajna grupa povezana srodstvom, brakom ili usvajanjem, čiji članovi zajedno žive, ekonomski surađuju i skrbe za potomstvo           SASTAV OBITELJI                     NUKLEARNA OBITELJ- supružnici i potomstvo a) obitelj orijentacije- u njoj se rađamo ( naši majka, otac, braća,…) b) obitelj prokreacije- mi stvaramo ( mi (kao roditelji) i naša djeca)                     PROŠIRENA OBITELJ – prvenstvo se daje krvnom srodstvu          ...

Politika i gospodarstvo: Država i nacionalno gospodarstvo

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD => vrijednost svih dobara i usluga za finalnu potrošnju proizvedenih u godini dana na području neke zemlje Zašto ga mjerimo? kao putokaz za gospodarstvo u zemlji da bi se pratile promjene u životnom standardu građana => promjene BDP-a po stanovniku da bi se pratile promjene u životnom standardu građana u različitim zemljama (zemlje blagostanja – zemlje u kojima se preživljava – zemlje na rubu siromaštva) STOPA NEZAPOSLENOSTI => dijeljenje broja nezaposlenih ukupnom...

Izrada i održavanje: Tehnopuls