Arhiva | lipanj 2015

UPISI UČENIKA 22 i 23. 6.2015. GODINE

N A T J E Č A J za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred za školsku  2015./2016. godini     R O K O V I:   I.                    Prvi upisni rok:   - Prijava kandidata 22. i 23. lipnja 2015. godine od 8,00 do 12,00 sati; - Objava rezultata (rang-liste) na školskoj oglasnoj ploči 24. lipnja 2015. godine do 15,00 sati;     II.                  Drugi upisni rok:   - Prijava kandidata u škole s  nepopunjenim ...

Izrada i održavanje: Tehnopuls